Actie Lagere gemeenteschool Bonheiden

De sponsordag van de leerlingen bracht de mooie som op van 5630.
Met dank aan alle leerlingen alsook aan Ellen Stphani en Bieke Santermans voor hun bijdrage.

gebo